UTBYGGING AV OSLOFJORD CONVENTION CENTER

Det pågår en omfattende utbygging på Oslofjord Convention Center fram mot 2021, og Oslofjord Property er byggherre for prosjektet. Som eier av stedet følger Brunstadstiftelsen det pågående byggeprosjektet med stor interesse.

SE OGSÅ: Finansieringsmodell for utbyggingen

Niels Torp arkitekter vant arkitektkonkurransen med forslaget «Sol, vind og stjerner», og dette formet planene om en hotellby, ny og miljøvennlig infrastruktur, parkeringsanlegg under bakken og flotte parkarealer.

I prosjektet inngår:

 • 16 nye hotellbygg (1600 suiter)
 • Aktivitetsanlegg og utendørs aktivitetspark, på til sammen ca. 20 000 m2
 • Badeanlegg som også inkluderer treningsanlegg og innendørs lekeland, på til sammen 5 000 m2
 • Omfattende arbeide med uteområder og opparbeidelse av nytt parkanlegg
 • Parkeringsanlegg under bakken med 1 500 oppstillingsplasser
 • Oppgradering av eksisterende konferansesenter
 • Teknisk infrastruktur og veier
 • Rekkefølgebestemte prosjekter for kommunen
 • Total investering: 3,6 MRD
 • Opparbeidelse av badeplass med strand, brygge, ferskvannsdusj, toaletter og parkanlegg på Rossnessodden
 • Opparbeidelse av kyststi langs hele Olsåsen og opp til Brunstadveien hvor den ble tilkoplet stisystemet på Trælsodden
 • Opparbeidelse av gang og sykkelsti fra fylkesvei 303 og frem mot kyststi
 • Forbedret kryss ved fylkesvei 303 og ved Sjuestokveien
 • Utvidet Skjærsnesveien
 • Det er foretatt omfattende gravearbeider og utskiftninger i det kommunale avløpsnettet. Drøyt fire kilometer med ny hovedavløpsledning er lagt i bakken, i tillegg til en helt ny pumpestasjon som sørger for å få avløpsvannet over til Vårnes renseanlegg. Dette er gode nyheter for miljøet – og for badegjestene i Melsomvik.