OSLOFJORD CONVENTION CENTER AS

Oslofjord Convention Center har siden 2006 vært en norsk aktør innenfor convention og eventbransjen, og blir Nord-Europas største conventionsenter. Utbyggingen gjør det mulig å satse på store events spesielt rettet mot kundesegmenter innenfor sport og kultur, konferanser og kongresser,

bedriftsinterne møter og tro- og livssynsorganisasjoner. Med det nye aktivitetsanlegget som ble ferdigstilt i 2019, ble satsingen mot sport – og kultursegmentet styrket, og det ble også mulig å gjennomføre flere parallelle arrangementer samtidig.

www.oslofjord.com
Les mer på Oslofjord Convention Center sin offisielle webside.