Brunstad 2022

2022

Neste utbygging

2008

I 2008 startet planleggingen av den neste store utbyggingen som fortsatt pågår. I 2013 ble det første spadetak for prosjektet tatt, et milliardprosjekt som skal pågå fram til 2022

Nytt konferansesenter

2005

I 2002-2005 ble det bygget nytt konferansesenter med cirka 6 000 sitteplasser og nærliggende arealer med mulighet for matservering og rekreasjon ble utviklet. BCC bygget selv ut til sammen cirka 800 boenheter, men i 2006 ble også dette overført til Brunstadstiftelsen sammen med resten av eiendomsmassen på Brunstad. Fra dette tidspunktet har BCC ikke eid noe på stedet.

2002

Etablering av stiftelsen

2002

For å forvalte eiendomsmassen ble det i 2002 etablert en stiftelse. Brunstad Christian Church skjøt inn stiftelseskapital og overførte det gamle konferansesenteret til Brunstadstiftelsen, som da ble byggherre for den videre utbyggingen og utviklingen av stedet.

Modernisering

1990

I løpet av 90-tallet ble behovet for modernisering av området tydelig, og planene for å bygge bedre fasiliteter tok form.

Etablering av campingplass

1980

Fram mot 1980-tallet ble forsamlingslokalet utvidet til en større konferansesal og campingplassen ble etablert med en bedre infrastruktur.

1956

Kjøp av Nedre Brunstad gård

1956

I 1956 ble Nedre Brunstad gård i Stokke kjøpt av Brunstad Christian Church (før: Den Kristelige Menighet). Det ble bygget forsamlingslokale og etablert teltplass på stedet.