ORGANISERING

Brunstadstiftelsen har et allmennyttig formål og er næringsdrivende med næringsvirksomhet i underliggende aksjeselskaper. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke eies av noen, en kan si at den «eies av sitt formål».

Formålet for Brunstadstiftelsen skal, i henhold til vedtektene, fremmes ved kristne, misjonsrettede, humanitære eller allmennyttige prosjekter.

Brunstadstiftelsen forvalter verdier og eiendommer og driver næringsvirksomhet gjennom sine datterselskaper.

Styret for Brunstadstiftelsen er ansvarlig for å sikre trygg forvaltning og organisering.

Brunstadstiftelsen eier Global Investment Holding AS og Brunstadeiendom AS.

Oslofjord Holding AS eies av Brunstadstiftelsen og er videre eier av selskapene Oslofjord Convention Center AS og Oslofjord Property AS.

Oslofjord-gruppen består av de to søsterselskap Oslofjord Property AS og Oslofjord Convention Center AS.

STYRET

Styret for Brunstadstiftelsen ivaretar ulike fagområder på vegne av virksomhetens formål, for å påvirke strategisk retning, håndtere risiko og sørge for gode kontrollrutiner.


Finn Åge Ødegård
STYRELEDER


Tore Aslaksen
Styremedlem


Alf Aadalen
Styremedlem
og daglig leder