ORGANISERING

Brunstadstiftelsen har et allmennyttig formål og er næringsdrivende med næringsvirksomhet i underliggende aksjeselskaper. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke eies av noen, en kan si at den «eies av sitt formål».

Formålet for Brunstadstiftelsen skal, i henhold til vedtektene, fremmes ved kristne, misjonsrettede, humanitære eller allmennyttige prosjekter.

Brunstadstiftelsen forvalter verdier og eiendommer og driver næringsvirksomhet gjennom sine datterselskaper.

Styret for Brunstadstiftelsen er ansvarlig for å sikre trygg forvaltning og organisering.

Oslofjord Holding AS eies av Brunstadstiftelsen og er videre eier av selskapene Oslofjord Convention Center AS og Oslofjord Property AS.

Oslofjord-gruppen består av de to søsterselskap Oslofjord Property AS og Oslofjord Convention Center AS.

STYRET

Styret for Brunstadstiftelsen ivaretar ulike fagområder på vegne av virksomhetens formål, for å påvirke strategisk retning, håndtere risiko og sørge for gode kontrollrutiner.


Alf Aadalen
StyreLEDER
og daglig leder


Tore Aslaksen
Styremedlem


Gro Weissgerber Gjøsund 
STYREMEDLEM