Om oss

  • Brunstadstiftelsen er næringsdrivende, men har et allmennyttig formål. Som kjent er en stiftelse en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke eies av noen. En kan si at den «eies av sitt formål», og skal drive sin virksomhet utelukkende på grunnlag av vedtektene. En slik organisasjonsform er underlagt Stiftelsestilsynet, som blant annet følger opp at verdiene forvaltes i samsvar med formålet.
  • Brunstadstiftelsen har til formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for. Vedtektene angir videre hvordan formålet skal fremmes, og hvilken type virksomhet stiftelsen kan være engasjert i.
  • Brunstadstiftelsen forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet. Stiftelsen ble etablert av Brunstad Christian Church for å skape tydelig skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.
  • Styret for Brunstadstiftelsen er ansvarlig for å sikre trygg forvaltning og organisering. For å forvalte verdiene på Brunstad forsvarlig, ser Brunstadstiftelsen det hensiktsmessig å legge til rette for en god kommersiell drift via underliggende virksomheter.

Brunstadstiftelsen er medlem i Stiftelsesforeningen.