Alle bilder krediteres med «Foto: Brunstadstiftelsen»

Brunstadstiftelsens bildearkiv inneholder høyoppløselige portretter og bilder som er til fri benyttelse. Men ved bruk skal Brunstadstiftelsen og fotograf krediteres. Se lisens – CC BY-NC-ND 4.0.»