Kontaktinfo:

Postboks 104
3168 MELSOMVIK

tlf: +47 33 00 21 50
post@brunstadstiftelsen.no

Kontaktopplysninger til aksjeselskaper under Brunstadstiftelsen

Hotell- og konferansesenter:

Oslofjord Convention Center AS,
adm.dir. Stian Fuglset

Tlf: +47 994 49 978

Forretningsadresse:
Oslofjordveien 9,
3159 MELSOMVIK

Utbyggingsprosjekt:

Oslofjord Property AS,
adm.dir. Åge Gangsøy

Tlf: +47 909 35 793

Forretningsadresse: 
3. etasje, Grundingen 6,
0250 OSLO