AKTUELT

Søknad om deling av Brunstadstiftelsen er sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet

17. november 2023

Vi vil informere om at søknaden om deling av Brunstadstiftelsen og etablering av Oslofjordstiftelsen er sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Vi ser fram til at søknaden behandles og vil besvare eventuelle spørsmål fra stiftelsestilsynet fortløpende, sier styreleder Alf Aadalen i Brunstadstiftelsen.

Stiftelsestilsynet har informert Brunstadstiftelsen om at de for tiden har stor saksmengde og en presset bemanningssituasjon. Tilsynet opplyser selv at søknaden sannsynligvis ikke vil kunne behandles før om 2-3 måneder.

Brunstadstiftelsen vedtok å skille ut eiendommene og driften av Oslofjord Convention Center i 2021. Siden har det pågått et grundig arbeid med å ferdigstille søknaden.

Som tidligere kommunisert, vil Oslofjordstiftelsen få et kommersielt formål, der den skal forvalte, drifte, utvikle og eie ett eller flere konferansesentre.

 

Kontaktinformasjon: 

Alf Aadalen, styreleder
e-post: post@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 97 620 620


Søknad om å plassere et kulturminne på Brunstadodden

19. juni 2023

På vegne av Brunstadstiftelsen har Niels Torp+ arkitekter utarbeidet og 15. juni sendt byggesøknad om å plassere et kulturminne på Brunstadodden.

Kulturminnet vil vise konturene av marinefartøyet Thor. På bakkenivå baug og hekk med reling, dekksplanker og sittebenker, mens skrog og dekk ellers består av sand og gress. De større elementene er kanon- og ildledertårn, skorstein og bro. Kanon- og ildledertårn skal heves fra sjøen og løftes med kranfartøy til Brunstad.

Thor vil være unik attraksjon og fremstå som et historisk bredde som et kulturhistorisk bruksareal og lekeareal, og gjennom sin form formidle historie knyttet til fartøyet, til marinehavnen i Melsomvik og til Brunstad. Historieformidlingen vil skje gjennom de fysiske deler som tårn og vrak-kontur, infotavle, bilder og interaktive museumspunkter (QR-punkt). Plasseringen på Brunstadodden er i tråd med fagmyndighetens råd, og vil gi Thor-konturen en unik plass kloss i fjorden der fartøyet hadde havn gjennom mange år. Monumentet vil sees fra farleden, ligge til kyststien, og vil være åpent og tilgjengelig.

 

Kontaktinformasjon: 

Alf Aadalen, daglig leder – styremedlem
e-post: alf.aadalen@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 97 620 620


Oslofjord Convention Center vil skilles ut i ny stiftelse med rent kommersielt formål 

15. november 2021

Brunstadstiftelsen har vedtatt å igangsette planlegging og gjennomføring av en
delingsprosess for å skille ut eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord
Holding AS til en egen stiftelse (Oslofjordstiftelsen) Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og sikrer et definitivt skille mellom Brunstadstiftelsens ideelle formål og Oslofjords kommersielle virksomhet. Vedtaket er i tråd med strategien om et eierskap uten ideelt formål når byggeprosjektet går mot avslutningen. 

I 2013 startet byggeprosjektet som har gitt Oslofjord ny og viktig kapasitet: 1600 hotellrom, nytt konferansesenter, nytt storkjøkken, samt aktivitetsanlegg med flerbrukshall, ishockeyhall, utendørsbaner og aktivitetsmuligheter. Alt dette står i hovedsak ferdig 1. februar 2022, og derfor har styret besluttet at det er rett tid for å gjennomføre den planlagte utskillelsen. Brunstadstiftelsen har siden begynnelsen hatt en strategi om «offensiv kommersiell drift» av Oslofjord Convention Center. Utviklingen har lagt til grunn at det skal gjennomføres over 50 store arrangementer fra ulike segmenter årlig

Den 11. november vedtok Brunstadstiftelsen å igangsette planlegging og gjennomføring av en delingsprosess for å skille eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord Holding AS til en egen stiftelse. (Oslofjordstiftelsen). Eventuelt fremtidig overskudd i Oslofjordstiftelsen verken kan eller skal tilflyte annet enn kommersielle formål i Oslofjordstiftelsen.

Livssynsuavhengig formål

Den nye Oslofjordstiftelsen får et rent kommersielt formål knyttet til å utøve forvaltning, drift, utvikling og eierskap av ett eller flere konferansesentre i Norge og/eller andre land. Stiftelsens virksomhet vil fremme arrangementsturisme, styrke næringslivet, bidra med arbeidsplasser og skape andre ringvirkninger for lokalsamfunn og region. Den nye stiftelsen får dermed et livssynsuavhengig formål. Ny eierstruktur må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forberedelsene til søknadsprosessen er godt i gang. Det forventes at alle formalia er på plass ved årsskiftet 2022/2023.

Kommersielle styremedlemmer

Det er Brunstadstiftelsen som utnevner det første styret i forbindelse med opprettelsen av den nye stiftelsen. Stiftelsen engasjerer et byrå for å identifisere og nominere kandidater som vil velges ut fra faglig kommersiell egnethet og bakgrunn. Supplering av stiftelsens styre vil deretter foretas av stiftelsens egne organer, antakelig i form av et selvsupplerende styre. 

Brunstadstiftelsen vil i framtiden drive virksomhet innenfor sitt ideelle formål som en del av BCC-forbundet med base ved forbundets hovedkontor i Moss.

Langsiktig leietaker

BCC-forbundet og deres medlemmer og trosfeller vil fortsatt benytte Oslofjord som leietaker. Dette gjelder både konferansefasiliteter og de langsiktige hotellavtalene BCCs medlemmer og trosfeller har med Oslofjord. Avtaler om bruk inngås på markedsmessige vilkår. 

Finansiering av Oslofjordstiftelsen

Det jobbes med løsninger for en langsiktig finansiering av Oslofjord. Det er gjort store investeringer siden man satt i gang det store byggeprosjektet i 2013. Tidlig neste år vil stedet ha 1600 hotellrom, nytt konferansesenter, nytt storkjøkken, flerbrukshall, ishockeyhall og utendørsbaner. Investeringene er i dag finansiert gjennom lån fra Brunstadstiftelsen. 

Det er ønskelig at finansiering gjennom obligasjonsfinansiering, banklån eller lånesyndikat kan erstatte helt eller delvis dagens lånefinansiering.  Inntil videre sikrer Brunstadstiftelsen at Oslofjordstiftelsen har tilgang til nødvendige lånerammer som sikkerhet for driften av virksomheten. 

Kontaktinformasjon: 

Alf Aadalen, daglig leder – styremedlem
e-post: alf.aadalen@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 97 620 620


 

Les våre etiske retningslinjer

 

Last ned Brunstadstiftelsens vedtekter