OSLOFJORD PROPERTY AS

Oslofjord Property  ble opprettet i 2011, og var ansvarlig for den omfattende utbyggingen på  Oslofjord Convention Center. I utbyggingen inngikk 1 600 hotellsuiter, aktivitetsanlegg og utbygging av eksisterende konferansesenter.

Selskapet har forvaltningsansvaret for eiendommene og har som målsetning  å sikre god verdiskapning og avkastning av eiendommen.

Oslofjord Property leier ut bygningene med utearealer til Oslofjord Convention Center.