OSLOFJORD PROPERTY AS

Oslofjord Property  ble opprettet i 2011, og er ansvarlig for den omfattende utbyggingen på  Oslofjord Convention Center fram mot 2022. I utbyggingen inngår 1 600 hotellsuiter, aktivitetsanlegg, badeanlegg og utbygging av eksisterende konferansesenter.

Som byggherre har Oslofjord Property et omfattende ansvar for oppfølging og styring av både arkitekt, prosjekterende og generalentreprenør.  Prosjektene skal leveres til rett tid, til høy kvalitet og til budsjettert kostnad.  Ved ferdigstillelse vil selskapet ha forvaltningsansvaret for eiendommene og ha som målsetning  å sikre god verdiskapning og avkastning av eiendommen.

Etter hvert som bygningsmassen ferdigstilles vil Oslofjord Property leie ut bygningene med utearealer til Oslofjord Convention Center.

Les mer om det pågående byggeprosjektet på Oslofjord