Vår stolthet Nedre Brunstad Gård

Den 350 mål store eiendommen på Brunstad i Sandefjord kommune eies av Brunstadstiftelsen og leies ut til konferansevirksomhet av selskapet Oslofjord Convention Center AS

Eiendommen som opprinnelig var en landbrukseiendom ved navn Nedre Brunstad gård, har gjennom årene gjennomgått betydelige oppgraderinger og huser i dag bygninger som er tilpasset drift av konferanser, kurs og hotellvirksomhet.

Både norsk og internasjonalt næringsliv, idrettsforeninger og tro- og livssynsorganisasjoner har sine kurs og konferanser her og leier fasiliteter og eventtjenester gjennom selskapet Oslofjord Convention Center AS. Les mer om driften på oslofjord.com

Fakta:
Nedre Brunstad gård

350 mål
Overnatting for 3000
Sal til 6800 personer i sittende oppsett.
12 møterom