INTERNKONTROLL OG COMPLIANCE

Styret i Brunstadstiftelsen jobber målrettet for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og interne retningslinjer i de land vi har virksomhet. Vi sikrer at virksomheten er compliant, eksempelvis innenfor arbeidsreglement, HMS, hvitvaskingsreglementet, transaksjoner til nærstående, og i forbindelse med utenlandske eiendommer.

Det er også utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel og etiske normer på tvers av selskaper under Brunstadstiftelsen. (Code of conduct)

Compliance-ansvarlig har årlig gjennomgang med styreleder for de ulike selskapene og har årlig gjennomgang av risikoområder med styret for Brunstadstiftelsen.

Redegjørelse om
aktsomhetsvurderinger:

Last ned Pdf