OSLOFJORD OPERATIONS AS

Oslofjord Operations er driftsselskap med ansvar for all bygningsmasse og utomhus på Oslofjord. De nye byggene er bygget etter klimavennlige prinsipper og med høyt utviklet internasjonal teknologi.

Oslofjord Operations deltar derfor aktivt i utvikling og planlegging for å styre arbeidet inn mot en effektiv, bærekraftig og optimal driftsmodell med en tilhørende sterk driftsorganisasjon.