GLOBESERVE AS

Globeserve AS er et datterselskap under Brunstadstiftelsen, primært etablert for å kunne organisere frivillig innsats innenfor trygge og lovlige rammer. Det er per dato hovedsakelig elever ved Brunstad Bibelskole som i sin fritid ønsker å yte frivillig innsats på Brunstad, i tråd med en lang tradisjon for dugnadsinnsats på prosjekter som kan gi verdiskapning for ideelle, kristne formål. Globeserve ivaretar det praktiske rundt dette, herunder arbeidsfordeling, opplæring og rutiner for helse, miljø og sikkerhet(HMS), og viderefører resultatet av verdiskapningen til Brunstadstiftelsen.