GLOBAL INVESTMENT HOLDNING

Global Investment Holding (GIH) bidrar til å forvalte Brunstadstiftelsens formål over hele verden. Selskapet eier misjonssentre gjennom eiendomsselskap i alle verdensdeler. Disse brukes i forbindelse med kristne arrangementer, og gir mennesker mulighet for å samles om evangeliet, også i land med lav kjøpekraft.

Ved å bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygninger ved bruk av lokale materialer, blant annet gjennom økonomisk og faglig bistand, støtter vi også FNs bærekraftsmål 11 c.

Selskapet er organisert som et Holdingselskap som blant annet eier 9 misjonssentre gjennom datterselskaper i 8 forskjellige land, fordelt på fem verdensdeler.

De ulike datterselskapene er eiere av kirkebygg og misjonssentre som hovedsakelig benyttes til religiøse formål, som gudstjenester, bibelskoler, aktiviteter for barn og ungdom og kristne stevner.

Da stevnene som regel varer over flere dager, og mange av deltakerne kommer langveis fra, er det også investert i overnattingskapasitet og industrikjøkken på misjonssentrene.

Misjonssenteret i Brasil

Solar das Primaveras i Brasil ligger cirka en times kjøring fra Sao Paulo. Eiendommen, som er på 53 mål og har en bygningsmasse på ca 3100 kvadratmeter ble kjøpt i 1999, og har siden den gang blitt utviklet for å kunne dekke menighetens behov for et misjonssenter i Sør-Amerika.

Hovedbygningen har plass til 350 stevnedeltakere, og har simultantolkeanlegg for oversettelse til flere språk.

Stedet benyttes til både nasjonale og internasjonale kristne stevner. For å sikre bærekraftig drift både økonomisk og miljømessig brukes senteret også i noen grad til annen utleievirksomhet.

Dette er regulert gjennom en instruks som sikrer at utleievirksomheten ikke gå på bekostning av det kristne formålet.

 

Misjonssenteret i Kenya

Misjonssenteret i Kenya er i Kisumu og består av en tomt på 8 mål med ca. 680 kvadratmeter bygningsmasse.

Senteret blir brukt av lokalmenigheten, og til kristne stevner for Øst Afrika, med deltakere fra Kenya, Uganda og Tanzania. Stedet blir også brukt av en lokal kristen barneskole ‘Jamaa Nursery Primary School’.

På denne måtte blir stedet godt utnyttet, med skole på dagtid, lokale menighets- aktiviteter på kveldstid og i helger, og til kristne stevner i skolens ferier.

Misjonssenteret i Kamerun

Vårt misjonssenter i Kamerun er i hovedstaden Yaounde. Tomten som er på 15 mål ble kjøpt i 2008, og i perioden 2012-2013 ble møtesalen og losjihusene oppført. Mesteparten av materialene ble produsert og montert av medlemmene i menigheten i Kamerun.

Ved det fikk mange av medlemmene så mye praktisk erfaring i byggeteknikk, at flere har etablert egne virksomheter basert på den kompetansen de opparbeidet i prosjektet.

Lokalmenigheten benytter stedet flere ganger i uken til ungdomsmøter, søndagsskole, og møter for alle.

I tillegg arrangeres det flere stevner hvert år. Stedet fremstår i dag som et sentralt misjonssenter for virksomheten i Afrika.